Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityka plików Cookies. Możesz okreslić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przegladarce. X

 

 

 

Szkolenia instrumentem pomocy firmie”

jako projekt zamknięty w ramach działania 8.1.1 POKL finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany przez Zrzeszenie dla dwóch firm z terenu woj. warmińsko mazurskiego w terminie od 1.09.2013 do 30.04.2014 r. Projekt obejmuje łącznie 34 pracowników w zakresie podnoszenia ich kompetencji zawodowych. Jest po projekt z pomocą de minimis.

Projekt zakończony 30.04.2014 r.


„Pomoc dla zwalnianych”

Od 1.10.2012 r. rozpoczeliśmy realizację projektu dla osób zwalnianych i zwolnionych z zakładów pracy, które przechodzą procesy modernizacyjne i adaptacyjne. Jest to projekt typu outplacement. Projekt dotyczy osób zamieszkałych na terenie Olsztyna, Mrągowa, Szczytna, Nidzicy, Lidzbarka Warmińskiego, Kętrzyna, Bartoszyc i ich powiatów.

Wsparcie uczestników projektu obejmuje:

  • Wsparcie psychologiczne i doradcy zawodowego,
  • Szkolenia zawodowe umożliwiające przekwalifikowanie w celu podjęcia zatrudnienia. Dla osób na szkoleniach zawodowych przewidujemy stypendium szkoleniowe max 913,70zł i po zakończeniu szkolenia pomoc w znalezieniu zatrudnienia i skierowanie i pokrycie kosztów stażu w zakładzie pracy.
  • Szkolenie z ABC biznesu dla osób wybierających ścieżkę założenia własnej firmy. Dla tych osób planujemy wsparcie finansowe na założenie firmy w wysokości do 40.000,00 na wydatki inwestycyjne i wsparcie pomostowe w okresie 6/12 m-c w wysokości do 1.500,00 miesięcznie na wydatki bieżące firmy połączone z doradztwem specjalistycznym.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacja do projektu odbędzie się dla I tury naboru
w 11-12.2012r i dla II tury naboru 04-05.2012 r. Pierwsze zajęcia odbędą się dla I tury naboru w 01.2013 r. a dla II tury w 06.2013 r. Z uwagi na to, że projekt określa max termin zwolnienia z pracy z przyczyn podanych wyżej na 6 miesięcy przed udzielałem w pierwszych zajęciach to praktycznie projekt jest dostępny dla osób zwolnionych po 1.07.2012 r. 

Proces rekrutacji/złożenie wymaganych dokumentów rekrutacyjnych/ nie jest przystąpieniem do projektu.

Przykładami procesów modernizacyjnych mogą być: zmiana dotychczasowej branży, w której działa przedsiębiorca, rozpoczęcie działalności eksportowej, zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej, czy dokonywanie zwolnień grupowych pracowników. Przedstawione przejawy procesów modernizacyjnych należy traktować jako przykładowe, każdorazowo procesy modernizacyjne i restrukturyzacyjne będą analizowane przez członków Komisji Rekrutacyjnej na podstawie wystawionych przez pracodawcę dokumentów.

W każdej turze naboru planowane jest objecie wsparciem po 9 osób na szkolenia zawodowe i po 23 osoby na wsparcie finansowe na założenie własnej firmy. 

Projekt zakończony 31.10.2014 r.

więcej Profesjonalny cukiernik i sprzedawca- kontynuacja”

jest to projekt zamknięty realizowany dla jednej firmy z terenu woj. warmińsko-mazurskiego od 1.10.2012 do 31.05.2013. Jest to kontynuacja poprzedniego projektu realizowanego w okresie 09.2011-03.2012. W tym projekcie objętych wsparciem będzie 60 pracowników w zakresie doskonalenia technologii wypieku i dekoracji wyrobów cukierniczych i podniesienie standardu obsługi klientów przez sprzedawców. Jest to projekt z pomocą de minimis.

Projekt zakończony 31.05.2013 r.


więcej 


"Zwalniani mają szanse"

Od 1.12.2011 r. rozpoczynamy realizacje projektu wsparcie dla osób zwolnionych, które utraciły pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, przewidzianych do zwolnienia z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement, obejmujących:

·        szkolenia i poradnictwo zawodowe oraz poradnictwo psychologiczne

·        wsparcie dla osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą poprzez zastosowanie następujących instrumentów:

v     doradztwo oraz szkolenia umożliwiające uzyskanie wiedzy i umiejętności potrzebnych do założenia i prowadzenia działalności gospodarczej,

v    przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości, do wysokości
40 tys. PLN na osobę,

v     wsparcie pomostowe udzielane w okresie do 6/12 miesięcy, obejmujące finansowe wsparcie pomostowe wypłacane miesięcznie w kwocie nie wyższej niż równowartość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu wypłacenia dotacji, połączone z doradztwem oraz pomocą w efektywnym wykorzystaniu dotacji (wyłącznie dla osób, które rozpoczęły działalność w ramach danego projektu).

 

Zgodnie z harmonogramem nabór do projektu odbędzie się w styczniu i maju 2012 i dotyczyć będzie mieszkańców z miast i powiatów Olsztyna, Mrągowa, Szczytna, Węgorzewa, Giżycka, Pisza. Więcej szczegółów podawać będziemy sukcesywnie.

Projekt zakończony 31.10.2013 r.


więcej 


Profesjonalny cukiernik i sprzedawca”

jest to projekt zamknięty realizowany dla dwóch firm z terenu woj. warmińsko-mazurskiego od 1.09.2011r. do 31.03.2012 r. Objętych wsparciem będzie 75 osób w zakresie doskonalenia technologii wypieku i dekoracji wyrobów cukierniczych i podniesienie standardu obsługi klientów przez sprzedawców. Jest to projekt z pomocą publiczną.

Projekt zakończony 31.03.2012 r.


więcej 


Lokalny Punkt Konsultacyjny

Bezpłatne usługi informacyjne dla osób rozpoczynających działalność gospodarcza i przedsiębiorców z zakresu szeroko rozumianej  przedsiębiorczości.Okres realizacji 1.09.2008 - 31.09.2011 w ramach poddziałania 2.2.1 PO KL współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt zakończony  30.09.2011

 więcej


E-w firmie,

-to projekt szkoleniowy realizowany w okresie 1.01.2011 r. do 31.07.2011 r. współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 8.1.1 POKL na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Beneficjentami Pomocy są właściciele i ich pracownicy, którzy zainteresowani są podniesieniem umiejętności i kwalifikacji z zakresu technik IT w swoim zakładzie pracy. Jest to projekt z pomocą publiczną 

 

  Projekt zakończony 

więcej


Masz kapitał masz firmę
- to wsparcie finansowe i merytoryczne dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą w ramach Działania 6.2. PO KL na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.
Projekt będziemy realizować od 1.09.2009 r.

link do strony - www.maszkapitalmaszfirme.pl
Projekt zakończony

więcej


Punkty Konsultacyjne
Bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców
Okres realizacji 6.08.2005 do 30.08.2008 w ramach SPO WKP Działanie 1.1.1
współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

Projekt zakończony. 

 więcej


Wsparcie na prowadzenie Punktów Konsultacyjnych
"Okres realizacji 0l.07.2005 do 30.06.2008 w ramach SPO WKP Działanie 1.1.1
Współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Projekt zakończony.


Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w Olsztynie I edycja
Okres realizacji od 1.06.2005 do 1.01.2007 w ramach ZPORR – Działanie 2.5
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt zakończony.

 więcej


Promowanie podejmowania działalności gospodarczej w Mrągowie I edycja
"Okres realizacji od 1.06.2005 do 1.01.2007 w ramach ZPORR - Działanie 2.5
Współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny.
Projekt zakończony.

 więcej


Promowanie podejmowania działalności gospodarczej, w Olsztynie II edycja
Okres realizacji od 1.06.2006 do 01.01.2008 w ramach ZPORR - Działanie 2.5
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Projekt zakończony.

 więcej


Promowanie podejmowania działalności gospodarczej, w Mrągowie II edycja
Okres realizacji od 1.06.2006 do 1.01.2008 w ramach ZPORR - Działanie 2.5
współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny
Projekt zakończony.

 więcej


 
 

  


Dołącz do nas na Facebooku 

Informacje:

POKL Działanie 8.1.2
Pomoc Dla Zwalnianych

więcej

 
 

Informacje:

POKL Działanie 8.1.2
Zwalniani Mają Szanse

więcej

 
 

Informacje:

Fundusze Europejskie

więcej

 


Jeśli mają Państwo pytania prosimy pisać na adres:

biuro@zphiu.olsztyn.pl

Po więcej danych teleadresowych zapraszamy na podstronę Kontakt


zphiu olsztyn
myjki natryskowestrony www olsztynogrody zimowemyjnie ultradźwiękowe
zphiu olsztyn

strony internetowe Olsztynvirtualmedia.pl