Biuro rachunkowe

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie

O Zrzeszeniu

Skład Zarządu


Anna Jakóbowska - prezes
Krzysztof Domalewski - wiceprezes
Jan Kościańczuk - członek zarządu

Biuro rachunkowe prowadzimy od 1994 r. Posiadamy niezbędne uprawnienia do kompleksowej obsługi podmiotów gospodarczych.

Naszą mocną stroną jest ogromne doświadczenie i wysoko kwalifikowana kadra pracowników oraz skala działania i związanych z tym problemów.

Jesteśmy organizacją non profit i jednocześnie jednym z ośrodków Krajowego Systemu Usług afiliowanych przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości agendy Ministerstwa Gospodarki oraz Regionalnego Systemu Usług woj. warmińsko-mazurskiego.

#

Oferta Biura Rachunkowego

Oferta skierowana jest do małych i średnich przedsiębiorstw


Naszym klientom wypełniamy lukę informacyjną, która pojawia się w trakcie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej. Kierownik Biura Rachunkowego posiada certyfikat księgowy wydany przez Ministra Finansów 62263/2013. Biuro ubezpieczone jest od odpowiedzialności cywilnej z tytułu świadczonych usług.


Pracownicy posiadają wieloletnie doświadczenie w pracy biura rachunkowego i doradztwie podatkowym wsparte obsługą wielu setek firm. Uzupełnianie kwalifikacji poprzez szkolenia jest wymogiem naszej wewnętrznej polityki. Ponadto współpracujemy z gronem konsultantów do spraw prawnych i podatkowych.

Księgi handlowe – pełna księgowość
Sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT
Księga przychodów i rozchodów
Sporządzenie i wysyłanie plików JPK
Ewidencja ryczałtu
Obsługa kadrowo-płacowa
Ewidencja środków trwałych
Rozliczenia z ZUS-em
Sprawozdania finansowe
Rozliczenia dotacji z funduszy pomocowych
Zeznania roczne
Kompleksowe doradztwo w zakresie rejestracji i prowadzenia działalności

Usługi

Świadczymy usługi w zakresie:
 1. prowadzenia ksiąg rachunkowych
 2. prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów
 3. pełnej obsługi kadrowo-płacowej
 4. doradztwa finansowego i gospodarczego
Prowadzenie ksiąg rachunkowych obejmuje:
 • opracowanie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • sporządzanie planów amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji  VAT i obliczanie podatku
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
Prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów obejmuje:
 • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie dokumentów dostarczonych przez Klienta
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia
 • sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych
 • obliczenie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy
 • prowadzenie ewidencji  VAT i obliczanie podatku
 • sporządzenie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych
W ramach obsługi kadrowo-płacowej:
 • sporządzamy umowy o pracę, umowy cywilno-prawne
 • sporządzamy listy płac, rachunki do umów cywilno-prawnych
 • prowadzimy dokumentację rejestracyjną pracowników i zleceniobiorców (ZUS)
 • prowadzimy imienne karty przychodów pracownika
 • prowadzimy kartoteki pracowników wraz z niezbędną dokumentacją
 • prowadzimy ewidencje urlopów pracowników, dokumentacje zwolnień od pracy (płatnych i niepłatnych)
 • sporządzamy zeznania roczne pracowników PIT 11, PIT 8B, PIT 40
 • sporządzamy zaświadczenia o wynagrodzeniu i zatrudnieniu dla pracowników (na żądanie)
W zakres doradztwa finansowego wchodzi:
 • wybór najlepszych źródeł finansowania takich jak: kredyt, leasing
 • biznesplany
 • analizy finansowe

Jeżeli Państwa potrzeby, rozeznanie rynku oraz podstawowe informacje o nas wpłynęły na decyzję o korzystaniu z naszych usług to gratulujemy trafnego wyboru i zapraszamy. Znajdą Państwo w nas rzetelnego i wiarygodnego partnera.

Cennik

Odpłatność za wykonywane usługi jest uzgadniana indywidualnie w zależności od formy prowadzonej księgowości, złożoności zagadnień i liczby dokumentów oraz ilości zatrudnionych pracowników.


Podane kwoty sa cenami netto, do których należy doliczyć 23% VAT

Ewidencja ryczałtu bez VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 120 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

Ewidencja ryczałtu z VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 150 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 150 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z VAT

 • od 1 do 20 szt. dokumentów – 200 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 50 zł

Księgi handlowe

 • od 1 do 30 szt. dokumentów – 500 zł

 • za każde kolejne 30 szt. dokumentów – 100 zł

W przypadku ksiąg handlowych dokumentami są także wyciągi bankowe – operacje zapisane na nich dokumenty dowody KP, KW oraz inne nie tylko faktury VAT

Kadry i płace netto, rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i podatków

 • jedna osoba – 25 zł

Rozliczanie podatków od umów – zleceń i umów o dzieło bez ZUS

 • jedna osoba – 10 zł

Inne akta

 • Sporządzanie wniosków o dofinansowanie do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnoprawnych – 30 zł za jedną osobę

 • Sporządzanie sprawozdań do Głównego Urzędu Statystycznego – 50 zł

Dane kontaktowe

Zrzeszenie Prywatnego Handlu i Usług w Olsztynie

(+48) 89 527-33-77 (+48) 504 793 831 (+48) 504 793 830 (+48) 504 793 829 ul. Marka Kotańskiego 4/5, 10-166 Olsztyn l.magdziak@zphiu.olsztyn.pl e.ostrowka@zphiu.olsztyn.pl w.kolodziejska@zphiu.olsztyn.pl zphiu.olsztyn.pl NIP 739 000 91 58 ING Bank Śląski: 38 1050 1807 1000 0023 1594 9111